KONDORLINE agency
Kuzmanićeva 7, 21 000 Split
+385 21/483-700 +385 21/483-701
kondorline@kondorline.hr

Daleka putovanja

 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • U. A. EMIRATI
 • više termina
 • zrakoplovom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Jordan, Izrael
 • više polazaka
 • zrakoplovom
od 9.590 kn
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Srednja i J. Amerika
 • 26.2.2016.
 • avionom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • AZIJA - Japan
 • 16.5.2016.
 • zrakoplovom
od 19.590 kn po osobi
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Turska
 • 22.4.2016.
 • zrakoplovom
od 6.990 kn
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Rusija
 • više polazaka
 • zrakoplovom
od 8.360 kn
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • SJEVERNA AMERIKA
 • 3.6.2016.
 • zrakoplovom
16.590,00
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Azija
 • 18.03.2016.
 • avionom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Afrika
 • više polazaka
 • zrakoplovom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Afrika
 • 03.04. 2016.
 • zrakoplovom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Bliski Istok
 • 5.4.2016.
 • avionom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Afrika
 • 22.04.2016.
 • avionom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Azija
 • više polazaka
 • avionom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Azija
 • 08.03.2016.
 • avionom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Bliski Istok
 • više polazaka
 • avionom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Azija
 • 30.4.2016.
 • avionom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Sjeverna Amerika
 • 16.3.2016.
 • avionom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Bliski Istok
 • 17.4.2016.
 • avionom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Srednja i J. Amerika
 • 16.4.2016.
 • avionom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Srednja i J. Amerika
 • više polazaka
 • avionom
 • Destinacija:
 • Polazak:
 • Tip putovanja:
 • Australija
 • 02.03.2016.
 • avionom